Aro Ha_0986.jpg

BEGYNNELSEN

 
 
Lindehallen, Linderud gård 

Lindehallen, Linderud gård 

Med denne boken ønsker vi å vise sammenhengen mellom norsk natur, norske tradisjoner og våre moderne norske hjem. Den er først og fremst synlig gjennom fargene. 

We want this book to show the connection between Norwegian nature, our traditions and modern homes. This connection is primarily visible through our use of colour. 

 
 
Dusty_rep_B_01.jpg

Stedene vi har besøkt er ikke tilfeldig valgt, vi har sett etter steder som for det første er allment tilgjengelig. Alle må kunne nne den inspirasjonen vi har funnet. For det andre har vi sett etter steder som har bevart historisk fargebruk. 

                                             /

The locations we have chosen are not random. To begin with, we sought out places that are publicly available, as we want everyone to be able to nd inspiration like we did. And secondly, we looked for places that still show historical use of colours. 

Dusty_rep_B_03.jpg

«Dusty» er historien om fargene som aldri gikk av moten. Det er boken som gir inspirasjon og kunnskap til varige fargevalg. 

                                                  /

«Dusty» is the story of the colours that never went out of fashion. It’s a book that gives inspiration for—and a greater understanding of—lasting colour choices. 

Boken kan kjøpes her