Dusty_rep_B_43.jpg

Home

D U S T Y 

Med denne boken ønsker vi å vise sammenhengen mellom norsk natur, norske tradisjoner og våre moderne norske hjem. Den er først og fremst synlig gjennom fargene.

For å fange disse fargene og historiene har vi reist langt, både i tid og sted. Vi har tatt turen opp på den vindblåste vidda, inn i de dype skoger og ut på våre bunnløse innsjøer. Vi har reist tilbake til våre tradisjonelle lystgårder, besøkt et kunstnerhjem i 1920-tallets Oslo og latt oss begeistre av det monumentale funksjonalismebygget som er Oslo rådhus. Og Kardemomme by! 

/

We want this book to show the connection between Norwegian nature, our traditions and modern homes. This connection is primarily visible through our use of colour. 

To capture these colours and stories, we have travelled far in both time and place. We have traversed the windy moors, delved into deep forests and paddled out on bottomless lakes. We have visited stately homes from the 18th and 19th century, viewed Oslo of the 1920s through an artist’s home, and let the monumental modernism of Oslo City Hall excite us. Not to mention the fun we had in Cardamom Town!